Rekreační zařízení U Kapličky

Památky v Jindřichově Hradci

» Aktivity    » Památky v Jindřichově Hradci    » Muzea    » Hrady a zámky


Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Státní hrad a zámek Jindřichův HradecZámek v Jindřichově Hradci patří k našim nejznámějším a nej-rozsáhlejším objektům. Prodělal složitý stavební vývoj. Původní název dnešního Jindřichova Hradce v latině „Nova domus“ a v němčině „Neuhaus“ napovídá, že hrad měl nějakého předchůdce. Soustavný výzkum umožnil zhodnotit počátky zdejšího osídlení. Jeho výsledky vedou k závěru, že již v 10. století zde bylo slovanské hradiště, které nepochybně hrálo svou roli v přemyslovské hradské správě.

Dobrovského 1/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: + 420 384 321 279
www.zamek-jindrichuvhradec.eu, e-mail: info@zamek-jindrichuvhradec.euKostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana KřtiteleKe kostelu přiléhají budovy bývalého minoritského kláštera a později přistavěného špitálu. Gotický kostel, na jehož místě stávala původně románská svatyně, vznikal postupně od začátku 13. století, v následujícím století byla postavena kaple sv. Mikuláše, jež bývá někdy označována za perlu vrcholné gotiky v jižních Čechách, a zahájena stavba kláštera. Původní bohatá gotická fresková výzdoba kostela, řadící se k nejvýznamnějším projevům českého nástěnného malířství z poloviny 14. století, byla v horní části hlavní lodi částečně porušena hvězdicovou klenbou z 15. století. Zajímavá architektura, bohatství nástěnných maleb, řada náhrobků, z nichž nejcennější je gotický náhrobek Magdaleny z Gleichenu (1492) z červeného mramoru a renesanční náhrobky pánů Špánovských z Lisova z první poloviny 17. století a raně barokní mobiliář kostela, vytvářejí z celého komplexu ojedinělou památku středoevropského významu. Kostel, který je ve správě jindřichohradeckého muzea, byl v nedávné době zpřístupněn, rovněž budova kláštera prošla rekonstrukcí. Kostel slouží jako koncertní síň, jižní boční loď kostela využívá muzeum k výstavním účelům.Kostel sv. Maří Magdaleny

Kostel sv. Maří MagdalenyJde zřejmě o nejstarší kostel v Jindřichově Hradci založený Jindřichem I., který udělil patronátní právo k jeho postavení řádu Německých rytířů. Od Jindřichova syna Vítka bylo toto právo potvrzené v r. 1255. Protože kostel nebyl velký, býval často nazýván kaplí. Řád zde zároveň vystavěl špitál pro 12 osob. Roku 1594 byl kostel připojen k jezuitské koleji, která zde byla místo špitálu a sousedních budov vystavěna. Když roku 1615 shořel, nechal v letech 1628-1632 Vilém Slavata vystavět nový kostel za 12 tisíc rýnských zlatých ze zabaveného majetku odbojných měšťanů. V roce 1652 byla přistavěna ke kostelu věž, která byla údajně tak velká jako farní.Proboštský kostel Nanebevzetí P. Marie

Proboštský kostel Nanebevzetí P. MarieNádvořím kostela, jehož 68,3 m vysoká věž tvoří dominantu celé staré části Jindřichova Hradce, prochází 15. poledník východní délky. Věž pochází z 15. století, svou nynější podobu získala – podobně jako řada další městské architektury – po ničivém požáru města v roce 1801, kterému padlo za oběť 318 domů a 30 lidských životů. V letních měsících je věž, z níž je překrásná vyhlídka na město i okolí, přístupná veřejnosti. Původně gotický kostel byl postaven ve 2. polovině 14. století, o sto let později byl opravován a rozšířen o tzv. Špulířskou kapli se zajímavou krouženou žebrovou klenbou s figurálními svorníky a plastickými ozdobami se zvířecími motivy. Při velkém požáru se zachránila pouze kamenná křtitelnice z r. 1525 a ostatky sv. Hypolita, patrona města, dnes uložené v prosklené tumbě pod náhrobkem Jáchyma z Hradce.Dům gobelínů

Dům gobelínůDům gobelínů, kulturních tradic a řemesel byl slavnostně otevřen 1. dubna v prostorách jindřichohradeckého zámeckého pivovaru, který patří k nejstarším podobným komplexům v Čechách (je zmiňován již ve 14. století). Dům gobelínů provozuje výstavní prostory s expozicemi tkalcovských stavů a strojů, dále expozice prezentující významné osobnosti tohoto oboru. V živé expozici je možné vidět zkušené tkadleny a restaurátorky při práci. Za skleněnou stěnou pak v pracovní dny uvidíte, jak se restaurují historické tapisérie. O víkendech se tu činí tkadleny, které vám umožní nahlédnout do tajů tkalcovského řemesla. Zvídaví návštěvníci mají možnost sami na tkalcovském stavu vyzkoušet svoji zručnost.

Otevírací doba: 1.4. - 31. 10. denně mimo pondělí od 10.00 - 12.00 a od 13.00 - 17.00 hodin

Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel, Dobrovského 202/I
tel.: +420 384 370 880, +420 384 370 881, +420 720 217 707
e-mail: www.dumgobelinu.cz, e-mail: info@dumgobelinu.czProboštský kostel Nanebevzetí P. Marie

Proboštský kostel Nanebevzetí P. MarieNa hradbách mezi zámkem a nynějším muzeem byl postaven panský pivovar, přestavěný v polovině 16. století. V roce 1580 začal Adam II. z Hradce stavět pod Pluhovou baštou nový pivovar, který patřil k největším v Čechách. V letech 1831-1835 si jej pronajal otec Bedřicha Smetany, který v něm s celou rodinou bydlel. V místě, kde ústí stoka z Vajgaru do Nežárky, byl postaven mlýn U čtrnácti, nejstarší v Jindřichově Hradci. Nad hlavním vchodem jsou ve zdi zasazeny dvě kamenné desky se znakem Jáchyma z Hradce a jeho manželky Anny z Rožmberka, s nápisem vztahujícím se k založení mlýna. Mlýn je součástí zámku a zakoupil jej Národní památkový ústav ČR. Mlýn byl vybudován r. 1551, přestavěný v roce 1888 na vodní elektrárnu, která byla ve své době první v Čechách. Instalaci turbíny a dynama (původní dynamo je umístěno v muzeu) provedl František Křižík.Nežárecká brána

Nežárecká bránaNežárecká brána – je podobně jako pozdější přilehlý bývalý jezuitský seminář – prvkem městského opevnění. Z původních tří městských bran se zachovala právě jen tato jediná, dříve též nazývaná Linecká. Původní středověká brána o dvou gotických patrech byla rozšířena při výstavbě přilehlé budovy semináře o další patro pozdně renesanční podoby s klíčovými střílnami a sedlovou střechou. Na počátku 19. století vznikl ještě nástavec trojúhelníkového štítku, do něhož byly umístěny ciferníky hodin. V roce 1879 byly v bráně instalovány věžní hodiny jindřichohradeckého hodináře Martina Rezka. Brána je na západní straně ozdobena kamenným reliéfem městského znaku v renesanční kartuši, vnitřní strana brány byla na konci 17. století opatřena malovanými erby Jana Jiřího Jáchyma Slavaty a jeho manželky Marie Markéty z Rappachu.Penzion Na 15. Poledníku

Penzion Na 15. PoledníkuStylový penzion se nachází v historickém jádru města. Nabízí příjemné ubytování v 2 až 4lůžkových stylově zařízených pokojích s kompletním vybavením. V penzionu se nachází stylová krčma a kavárna. Penzion je zaměřen na služby pro cyklisty.

Penzion Na 15. Poledníku
Kostelní 76, 377 01 Jindřichův Hradec
Rezervace: +420 775 222 223, tel.: +420 384 363 021
e-mail: rezervace@imtrex.cz, www.15polednik.czLangrův dům na náměstí Míru čp. 138 a 139

Langrův dům na náměstí MíruMá dvě popisná čísla, protože původně tu stály dva pozdně gotické domy, teprve později spojené a renesančně přestavěné. Současně byl přistavěn nárožní arkýř. Zatímco přední a zadní trakt domu je přibližně z let 1530-1540, nádvorní arkádová pavlač byla postavena o něco později. Do roku 1579 jsou datována sgrafita a výjevy ze Starého zákona, kterými se dům liší od okolních. Podle tradice je dům č. 139 jedním z nejstarších ve městě. Mezi jeho majitele patřila i vdova po Jáchymovi z Hradce Anna z Rožmberka, která se sem přestěhovala po manželově smrti v roce 1565. V roce 1586 spojil oba domy bohatý hradecký měšťan Čech z Kozmáčova. V domě čp. 138 je umístěna výstavní a prodejní umělecká galerie, konají se zde koncerty a komorní divadelní představení

Galerie Inspirace, Náměstí Míru 138/I, 377 01 Jindřichův Hradec
tel.: +420 384 361 033
e-mail: inspirace@esnet.cz, www.langruv-dum.czStará radnice

Stará radnicePoprvé se připomíná r. 1493, kdy na ní byla vybudována věžička, na které umístil mistr Hanuš z Prahy nový orloj (údajně jde o tvůrce pražského staroměstského orloje). Začátkem 17. století proběhla její přestavba, při které zanikla ulička, kde bývaly krámky s chlebem – průchodu se dodnes říká „chlebnice“. Vzadu přiléhalo k radnici vězení (birdovna), vpředu byl obávaný pranýř. Při požáru města v květnu 1801 se obětí ohně stala i budova radnice, kterou bylo nutno znovu vystavět. V roce 1807 ji dokončil Josef Schaffer, známý jindřichohradecký stavitel, který začátkem 19. století zrekonstruoval a postavil mnoho městských domů. Dnes je stará radnice dvoupatrová budova s mansardovou střechou, nad průjezdem je městský znak v podobě, ve které ho v roce 1483 udělil Jindřichovu Hradci král Vladislav Jagellonský. Jako radnice sloužila budova do roku 1848. Pak byly městské úřady přestěhovány do protějšího domu 136/I, kde se říkalo Na váze (nad vchodem je opět kamenný malovaný městský znak) a na radnici bylo umístěno až do roku 1905 okresní hejtmanství. Než se sem znovu vrátil městský úřad, byl vnitřek radnice, především zasedací síň, upraven podle návrhu architekta Jana Kotěry. Po 2. světové válce přestala radnice sloužit svému původnímu účelu a teprve od roku 1991 jsou tu kanceláře odboru výstavby a územního plánování městského úřadu.Sousoší Nejsvětější Trojice

Sousoší Nejsvětější TrojiceSousoší Nejsvětější Trojice (Nanebevzetí P. Marie) na Náměstí Míru pochází z let 1764-1766 a postavil je dačický sochař Matouš Strahovský. Dvacet metrů vysoký sloup je typickým produktem baroka, jeden z mnoha tzv. mariánských sloupů (morových), stavěných s podporou katolické církve na našich náměstích. Spodní část sousoší tvoří trojboký pilíř s výklenky, kde jsou umístěny sochy sv. Rosálie, sv. Anny s P. Marií a sv. Josefa s Ježíškem. Na volutách stojí sv. Prokop, sv. Jiří a sv. Vojtěch, nad nimi jsou sv. Hypolit, sv. Expeditu a sv. František Xaverský a ještě výš sv. Florian, sv. Jan Nepomucký a sv. Václav. Kolekci svatých završují archandělé, Michael, Gabriel a Rafael, hlavice nese postavy Boha otce a Boha syna, kteří drží korunu nad Pannou Marií. Duch svatý se vznáší ve svatozáři.
Texty a fotografie převzaty z webu Infocentrum Jindřichova Hradce.

Penzion Na 15. poledníkuwww.akceproskoly.czKempy-chaty.cz